Grupą docelową platformy finansowej Newsbroker są wszelkiego rodzaju inwestorzy giełdowi, ale także osoby szukające informacji ze świata giełdy, funduszy inwestycyjnych czy finansów.

Strona jest już nieaktywna