Stworzenie strony thenewinstitute pozwalającej znaleźć prace naukowcom oraz praktykom w projektach które dotyczą depolaryzacji debat publicznych oraz przeformułowania celów zrównoważonego rozwoju.

 

Link: TheNewInstitute