Systemy CRM

system crm a erp

   

Dedykowane systemy CRM dla firm

CRM [ang. Customer Relationship Management] to system pracy CRM lub system zarządzania relacjami z klientem, czyli program wspomagający obsługę klienta. Innymi słowy, są to programy do zarządzania firmą.

co to jest crm

Jakie są zadania CRM

Podstawowym zadaniem CRM jest:

a) wspomaganie kontaktu z klientem

b) usystematyzowanie prac związanych z utrzymaniem jego lojalności wobec firmy

c) ustalenie zadań niezbędnych do zdobycia nowych klientów

Oprogramowanie to pozwala uzyskać bardzo dokładny obraz relacji klient-firma. Jeżeli chodzi o system pracy CRM, to jego funkcje przede wszystkim powinny umożliwiać ewidencję pracy zatrudnionych pracowników, monitorowanie czasochłonności poszczególnych zadań, zarządzanie urlopami, spotkaniami, płacami i zasobami ludzkimi.

Na podstawie tych informacji przedsiębiorstwo jest w stanie opracować i dostosować do swoich potrzeb metodykę postępowania w relacjach z klientem (lub, gdy mamy na uwadze system pracy CRM, z pracownikiem). Takie działania prowadzą do utrzymania wysokiej lojalności klientów i budowania jak najlepszych stosunków ze wszystkimi odbiorcami produktów firmy.

Aby osiągnąć oczekiwane zyski, wzrost sprzedaży, bądź zyskać grono zadowolonych klientów, nasze systemy CRM powinny posiadać trzy składowe:

I. Składowa operacyjna

Odpowiedzialna za działania front-office, czyli procesy biznesowe w podstawowej formie, takie jak:

a) marketing podstawowy
b) obsługa po sprzedażowa
c) serwis produktowy

II. Składowa analityczna

Odpowiedzialna za działania back-office, czyli wszystkie procesy związane z analizą zachowań klienta w stosunku do firmy. Dane o tych zachowaniach pochodzą ze składowej operacyjnej, czyli jest to system ściśle sprzężony.

III. Składowa komunikacyjna

Czyli warstwa kontaktu personelu z klientem. Ważna jest tu metodologia postępowania z już istniejącym, a także potencjalnym klientem firmy. Działania podjęte w ramach warstwy komunikacyjnej są wynikiem pracy składowej, operacyjnej i analitycznej. Często zdarza się, że firmy postępują ściśle według opracowanego skryptu rozmowy z klientem. Taki system pozwala uniknąć sytuacji, w których odczucia klienta względem firmy mogłyby ulec pogorszeniu. Warstwa komunikacyjna wspomagana może być poprzez infolinie lub call center.

Sprawnie funkcjonujące systemy CRM dla firm pozwalają na zidentyfikowanie w czasie potrzeb klienta i wyodrębnienie klientów niezainteresowanych. W rezultacie możliwe jest stworzenie szablonu grupy docelowej i niezainteresowanej produktami firmy. Działania te pozwalają na osiągnięcie możliwie najwyższej efektywności w pracy z klientem, co przekłada się na wyniki finansowe, np. sprzedaży produktów. Aby uzupełnić naszą bogatą ofertę, stworzyliśmy system CRM w oparciu o najnowsze technologie biznesowe i informatyczne. Nasze programy do zarządzania firmą posiadają szereg funkcjonalności niezbędnych do prawidłowego działania departamentów odpowiedzialnych za pracę z klientem.

System pracy CRM może pomagać w zidentyfikowaniu potrzeb nie tylko przedsiębiorstwa, ale też indywidualnych życzeń i predyspozycji poszczególnych pracowników.

Systemy CRM a korzyści wynikające z ich wdrożenia:

  • Kontrolowanie wszelkich kontaktów i relacji pracowników z klientami
  • Kontrolowanie zadań powierzonych pracownikom w ramach obsługi klienta
  • Kontrolowanie projektów związanych z grupą klientów obsługiwanych przez grupę pracowników – kontrola pracy zespołowej
  • Posiadanie jednolitej i spójnej bazy danych, zawierającej wszelkie informacje o kliencie
  • Możliwość szybkiego odnajdywania szczegółowych danych o kliencie według różnych kryteriów
  • Uniezależnienie się od wiedzy o klientach posiadanej przez pracowników odpowiedzialnych za relacje biznesowe
  • Programy dla firm, w tym system pracy CRM, są w dzisiejszych czasach kluczowym elementem pomagającym osiągnąć sukces, dlatego też warto się nad nimi zastanowić.

Bardzo ważne jest zdefiniowanie celów, w których osiągnięciu systemy CRM mają być pomocne.

Autorskie systemy CRM, których tworzenie rozpoczyna się po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z klientem i określeniu jego potrzeb oraz oczekiwań, są najlepiej przygotowane do spełniania potrzeb danego przedsiębiorstwa.

system crm przyklady

Co powinien zawierać system zarządzania relacjami z klientem?

System zarządzania relacjami z klientem powinien zawierać elementy ściśle dopasowane do profilu działalności. Podtrzymywanie dobrych relacji z klientem jest podstawą rozwoju firmy. Możliwości, jakie daje dobrze zbudowany CRM, są duże. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie przygotować system do dowolnego rodzaju działalności.

W skład systemu CRM mogą wchodzić moduły, które umożliwiają gromadzenie umów i wszelkich danych, takich jak rozmowy telefoniczne czy relacje ze spotkań, w jednym miejscu. Na podstronie zgromadzonych danych można opracowywać nowe strategie sprzedaży.

CRM stwarza możliwość zakładania każdemu klientowi konta, z którego prowadzi się korespondencję e-mailową, wystawia faktury czy dokonuje analizy danych w celu przedstawienia nowej oferty.

Posiadając system CRM z odpowiednimi modułami, można w 5 minut sprawdzić całą historię współpracy z klientem oraz to, czy w terminie dokonywał płatności za usługę.

CRM umożliwia także prowadzenie procesów windykacyjnych, czy też przydzielania zadań pracownikom.

Dzięki temu systemowi zaoszczędzisz czas, a Twoja praca stanie się przyjemniejsza!