Aplikacje

aplikacje webowe

Indywidualne rozwiązania dla firm

Tworzenie, projektowanie i programowanie aplikacji internetowych według autorskich rozwiązań wymaga dokładnego opisania, co będą zawierać prace (przyszłe funkcjonalności) oraz sposobu, w jaki zostaną przeprowadzone, aby zminimalizować konieczność późniejszych zmian koncepcji na etapie programowania.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwala nam na indywidualne projektowanie dedykowanych aplikacji webowych, które zapewniają doskonałą integrację z systemami zewnętrznymi oraz są w pełni zarządzane przez przeglądarki internetowe.

Tworzymy systemy spełniające specyficzne i często nieszablonowe wymagania techniczne i technologiczne.

Automatyzujemy procesy biznesowe, usługowe i handlowe. Tworzymy serwisy oparte o samoczynną realizację procesów wewnętrznych.

aplikacje na telefon

Efektywność i racjonalność

Programowanie aplikacji realizujemy według dokumentacji projektowej przygotowanej na wstępnych etapach współpracy, uzgadniając ją z Klientem. Na tym etapie, w zależności od potrzeb, podpowiadamy Państwu, jakie rozwiązania są konieczne w danym typie oprogramowania dedykowanego. Po uzyskaniu opinii i uzgodnieniach na temat zaproponowanych przez nasz zespół opcji, w dokumentacji opisujemy szczegółowo, jak zostaną one uzyskane i w jaki sposób będą działać.

Optymalizacja źródłem efektywności

Optymalizację otrzymujemy poprzez tworzenie aplikacji internetowych pozbawionych zbędnych (niewykorzystanych) modułów obciążających system.

Pilnujemy, aby programowanie aplikacji przebiegało w sposób uporządkowany, dlatego prace dzielone są na kilka etapów. O ich ilości i długości decyduje sposób skomplikowania poszczególnych modułów.

Analizujemy wydajność środowiska, monitorując i mierząc procesy zachodzące w systemie. Na podstawie wyników optymalizujemy ich przebieg. Bierzemy pod uwagę wydajność wszystkich systemów, a także ludzi w nich uczestniczących.

Tworzenie aplikacji dopasowanych pod indywidualne wymagania, to proces bardziej czasochłonny, niż wykorzystanie gotowych rozwiązań. Do każdego zadania podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem i pasją.

Takie aplikacje internetowe są jednakże o wiele bardziej skalowalne (ang. “scalability” – zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych), niż tzw. aplikacje “pudełkowe”, dlatego zdecydowanie warto wybrać nasz zespół do współpracy, gdyż ta decyzja pomoże w osiągnięciu zaskakujących wyników.